АВАНС ЗА ЮВ.ИЗДЕЛИЕ
Кольцо роз. Брил. 2,13ст
500000
р.